Digital språkkurs för medarbetare inom städ och storkök

Sodexo i Sverige och apputvecklaren Lingio har tagit fram världens första digitala språkkurs i yrkessvenska för städ och storkök.

Sodexos bidrag till Lingio-appen har varit att ta fram vanligt förekommande ord och fraser i vår bransch för att underlätta det dagliga arbetet och bidra till fortsatt språkutveckling. Appen har en tematisk indelning och det finns möjlighet att både lyssna på och läsa orden.

Språkkurserna är i dagsläget översatta till engelska och arabiska.

Sodexo och Lingio vann nyligen 2018 års innovationspris inom FM-branschen för vårt arbete med att ta fram kurser i yrkessvenska för Storkök och Lokalvård. Nu kan alla inom företaget ta del av Lingios språkkurser via nedan länkar fram till slutet av 2018, helt utan kostnad.

Se gärna även denna instruktion som beskriver hur ni kan använda appen.

Om Lingio

  • Har arbetat med apputveckling riktat till nyanlända sedan 2015
  • Har avtal med Länsstyrelsen, så att alla som söker uppehållstillstånd i Sverige har tillgång till Lingios språkapp från dag ett
  • Samarbetar med Arbetsförmedlingens projekt Jobskills.se

Detta är en stor möjlighet att utveckla det svenska språket så det är viktigt att du som chef sprider denna information till dina medarbetare

Speak Your Mind

*