Flaggan i topp för brandskyddsarbetet under ledning av Lour Gergin

Södertörns brandförsvar öser beröm över Sodexos platschef Lour Gergins brandskyddsarbete. I den senaste rapporten beskriver de henne som ett föredöme som vårdavdelningarna på Södertälje sjukhus borde ta lärdom av.

Det var en något luttrad brandingenjör som mötte upp Sodexos platschef Lour Gergin en helt vanlig novemberdag. Efter dagens tidigare rundvandring på vårdavdelningarna konstaterade brandingenjören att få hade tillräckliga kunskaper kring brandskyddsreglerna. Men i köket var det annorlunda. Efter en stund sa han till Lour: ”Det du kan, kan ingen annan på sjukhuset”.

Lour har jobbat på Sodexo i 20 år, och på Södertälje sjukhus sedan 2004. Hon och hennes team är glada över berömmet i rapporten från brandförsvaret som avslutas med: ”Från Södertörns brandförsvarssida sida kan vi bara säga att flaggan är i topp för ert brandskyddsarbete.”

Samtidigt tycker hon inte att hon gjort så mycket annat än att arbeta enligt det uppdrag som Sodexo har med kunden. En av hennes styrkor är att hon gillar att ha struktur.

”Som underleverantör till Södertälje sjukhus är vi skyldiga att följa deras regler och rutiner vad det gäller till exempel brandskydd och miljömål. Men brandskyddsarbetet handlar också om att skydda personalen genom att se till att alla har rätt kunskaper”, säger Lour.

Riskanalyser
Måltidsuppdraget på Södertälje sjukhus sköts av 14 medarbetare. Maten till restaurangen som besöks av både allmänhet och vårdpersonal lagas på plats, medan patientmåltiderna kommer från Sodexos anläggning Stjärnköket i Märsta. På tre av avdelningarna ansvarar Sodexo-teamet för ”vårdnära service” vilket innebär att fem personer sköter allt kring maten till patienterna, från beställning till servering.

Det löpande brandskyddsarbetet handlar om att förstå och undanröja risker och veta vad man ska göra om en brand uppstår. En gång i kvartalet gör Lour en tillsynsrunda där hon bland annat kontrollerar att brandsläckare och nödbelysningen fungerar. Resultaten läggs in i fastighetsvärdens digitala brandskyddssystem. Men det förebyggande arbetet handlar också om att vara observant och att agera om man ser att släckare eller utrymningsvägar blockeras eller om något är trasigt.

Brist på kunskap – en riskfaktor
Av det som finns i köksmiljön utgör stekbordet den största brandrisken. Brist på kunskap ser Lour också som en riskfaktor. Därför är hon noga med sina riskanalyser och ser till att medarbetarna är välinformerade. De ska veta hur man arbetar säkert vid maskinerna och hur man agerar om en brand uppstår. Hon poängterar att det också finns ett eget ansvar för sin hälsa och säkerhet. Hon kan inte stå två steg bakom alla hela dagarna.

Teamet på Södertälje sjukhus, från vänster: Zeenah Qattan, Rima Yani, Lour Gergin, Barbro Kedborg, Lamia Naem och Lisa Paulsson.

Speak Your Mind

*