Jobbskuggning

Symbolbild jobbskuggning

Utveckla dig själv genom att jobbskugga – eller bli jobbskuggad!

Den 8 mars 2019, i samband med Internationella kvinnodagen, lanserades Sodexos globala initiativ SheWorks, en dag för jobbskuggning. SheWorks bidrar till en bättre morgondag genom att främja jämställdhet och stärka inkludering i våra samhällen.

Syftet med initiativet är att ge kvinnor en introduktion till nya jobbmöjligheter som de kanske inte hade övervägt annars. Det hjälper Sodexo att komma i kontakt med potentiella medarbetare, men ännu viktigare är att det hjälper kvinnor att se ny potential för deras egen ekonomiska självständighet.

I Norden firar vi den Internationella kvinnodagen genom att uppmärksamma möjligheten till  Jobbskuggning för både kvinnor och män, med kandidater både internt och externt.

Här får du som medarbetare chansen att jobbskugga en kollega under en dag som har en tjänst som du är nyfiken på. Kanske arbetar du som restaurangbiträde och skulle vilja veta mer hur en dag för en arbetsledare inom städ ser ut, eller är du drifttekniker som är nyfiken på vad controllern gör.

Varför har vi jobbskuggning på Sodexo?
Vi hoppas att det ska öka engagemanget hos dig som medarbetare samt främja vår tillväxt. Men tanken är även att det stärker kundengagemanget, bygger och stärker relationer med lokala samhällsaktörer samt breddar vår rekryteringspotential.

Ta chansen och anmäl dig till jobbskuggning och få svar på dina frågor eller så kanske du rent av hittar nya vägar för din framtida utveckling inom Sodexo. Det är också en möjlighet att bli ambassadör, d.v.s. vara den som tar emot en jobbskuggningskandidat under en dag. Att ge kollegor eller externa kandidater möjligheten att få ta del av en dag på ditt arbete.

Vad du ska göra som ambassadör:

  • Tillbringa en hel eller halv dag med en person inom eller utanför företaget som vill lära sig mer om karriärmöjligheter inom Sodexo.
  • Berätta om din roll, vad du tycker är givande och vad som är utmanande
  • Sätt personen i kontakt med andra medarbetare i ditt team
  • Ge feedback som kan hjälpa Sodexo att förbättra det här initiativet
  • Låt kandidaten följa och/eller observera dig på jobbet
  • Svara på frågor

För mer information och för att anmäla ditt intresse till att vara ambassadör eller söka som kandidat, maila margaretha.samuelsson@sodexo.com.

Erfarenheter från kollegor som redan provat på jobbskuggning

Emma Tägt, HR-chef och Veronica Nylund, personalvetarstudent

Emma och Veronica

Emma
Varför valde du att vara ambassadör?
”Jag fick veta att det fanns en person som studerar till personalvetare som ville jobbskugga någon på vår HR-avdelning. När jag tidigare tagit emot praktikanter eller studenter på besök så har det alltid varit väldigt givande och lärorikt så därför erbjöd jag mig att bli jobbskuggad.

Vad lärde du dig av jobbskuggningen i din roll som ambassadör?
”Under dagen så blev det att jag fick förklara och reflektera över vad det är jag gör, hur jag gör det och varför jag gör det på det sättet. Till vardags kan det vara hektiskt så att ta sig tid till reflektion blir lätt åsidosatt.”

Hur stor är chansen att du gör jobbskuggning igen som ambassadör?
”Det här är självklart något som jag kan tänka mig att göra igen. Det är en vinn-vinn-vinn för mig, både för den som jobbskuggar, blir skuggad och för Sodexo.”

Beskriv din upplevelse som ambassadör med tre ord.
”Roligt. Lärorikt. Givande.”

Veronica
Varför valde du att jobbskugga som kandidat?
”Jag blev tipsad om denna möjlighet av min sambos mamma Helene Leijonklint. Eftersom jag går min femte termin på kandidatprogrammet Personal, Arbete och Organisation så tyckte jag att det var en bra chans för mig att se vad som sker på en HR-avdelning.”

Vad lärde du dig av jobbskuggningen i din roll som kandidat?
”Jag fick dels en större inblick i och kunskap om Sodexo och organisationen som sådan. Jag fick dels info om vad Emma jobbar med under en dag/vecka, men jag fick också tips och många konkreta svar på saker inom HR. Exempelvis vissa arbetsrättsliga frågor, som är ett personligt intresse. Emma kunde också svara på generella frågor/funderingar kring HR samt berätta om hennes egen resa i arbetslivet efter utbildningen vilket var intressant för mig att höra.”

Hur stor är chansen att du gör jobbskuggning igen som kandidat?
”Jag skulle definitivt göra en jobbskuggning igen. Jag ser bara fördelar med att få fler perspektiv och kunskap om att se hur en organisation arbetar. Eftersom min utbildning är väldigt teoretisk är det svårt att få en klar bild över vad exakt man vill göra, men efter att ha jobbskuggat Emma känns det mer konkret och ’på riktigt’”. 

Beskriv din upplevelse om kandidat med tre ord:
”Lärorikt. Intressant. Nyttigt.”

Christina Ydrauw, Bid Projekt Manager och Linda Backström, Driftchef inom Transport/Spår

Christina & Linda

Christina
Varför valde du att delta som ambassadör?
”Jag fick frågan från HR om jag kunde tänka mig att vara ambassadör inom jobbskuggningsprogrammet och tyckte att det lät intressant. Jag har själv tänkt att jag skulle vilja kontakta flera enheter där jag är nyfiken på och skulle vilja förstå hur olika roller verkar i företaget. Beslutet kändes rätt med utgångspunkt i att min medverkan kan leda till att någon annan får en pusselbit för att utveckla sig själv och i förlängning företaget.”

Vad lärde du dig av jobbskuggningen i din roll som ambassadör?
”Att det är bra att ha någon som betraktar utifrån i en anbudsprocess. Med en aktiv och nyfiken kandidat vid min sida genom hela anbudsprojektet blev arbetet synliggjort och analyserat på ett helt annat sätt. Frågor från Linda och vår dialog tvingade mig själv att reflektera över arbetsprocessen och försöka förstå varför saker händer för att sen ge en förklaring. Ibland gick det inte att hitta förklaringar till saker och det blottade gapen och förbättringspotentialen på ett bra sätt. Linda gav feedback på processen som är väldigt värdefull inför Sodexos framtid.”

Hur stor är chansen att du gör jobbskuggning igen som ambassadör?
”Nästa gång är det min tur att vara kandidat! Programmet är jättebra och att få insyn i andra roller är en framgångsfaktor för Sodexo. Linda och jag har skakat hand på att hålla kontakt för att hjälpa varandra framåt så ambassadörsrollen har jag kvar tills vidare.”

Beskriv din upplevelse som ambassadör med tre ord:
”Roligt. Viktigt. Stolthet.”

Linda
Varför valde du att delta som kandidat?
”Jag läste om initiativet på intranätet och blev intresserad. Eftersom jag jobbar med mindre anbud i driften tänkte jag att det skulle vara ett utmärkt tillfälle att få skugga ett större anbudsprojekt för att få idéer och inspiration och för att knyta nya kontakter.”

Vad lärde du dig av jobbskuggningen i din roll som kandidat?
”Jag insåg snabbt att för att skuggningen skulle bli meningsfull behöver upplägget anpassas efter roll och typ av arbete. I mitt fall behövde jag vara med och följa ett antal möten och sen ställa mina frågor efteråt för att förstå vad jag såg. Mitt tips till kandidater är att fundera på vad du vill få ut av jobbskuggningen och att du förbereder så mycket frågor du kan innan och mellan möten.

I mitt exempel var jag med i en process som skedde i högt tempo och med små marginaler, där alla var fokuserade på slutprodukten. Det sista jag ville var att lägga ytterligare börda på ett redan svårt arbete. Min viktigaste insikt är hur viktigt det är att driften verkligen är med och har möjlighet att engagera sig i ett anbudsarbete.

Jag inser också vikten av att vara proaktiv och börja logga bra saker och mindre bra saker från driften i tid inför upphandlingar så att det ska komma fram i byggandet av leveranslösningen. Jag har redan initierat en logg för mina uppdrag så att det ska finnas något att bygga kommande anbud på. Jag har också fått insyn i verktyg som finns att använda för att skapa mer proffsiga presentationer som jag kommer att använda i dialog med våra kunder.”

Hur stor är chansen att du gör jobbskuggning igen som kandidat?
”Jag vill väldigt gärna jobbskugga igen. Jag är nyfiken av naturen och tycker att det är roligt att träffa nya människor för att få inspiration och ett bredare nätverk. I Sodexo är ett nätverk jätteviktigt, ingen fixar jobbet på egen hand. När det kommer tillfällen som detta serverat internt är det lätt investerad tid.”

Beskriv din upplevelse som kandidat med tre ord:
”Inspirerande. Lärorikt. Lyhördhet.”