Nominera Kvartalets Sodexostjärna – en person eller helt team

”Kvartalets Sodexostjärna” är en utmärkelse där samtliga medarbetare vid Sodexo AB kan nominera någon kollega/medarbetare eller chef – eller ett helt team.

Personen som nomineras ska i sitt dagliga arbete eller i en extraordinär situation agerat i enlighet med våra värderingar och etiska principer.

Nominering – så här går det till:
Den som nominerar fyller i avsedd blankett och det bästa förslaget som har gagnat antingen arbetsgruppen eller företaget utses och vinnaren får ett diplom, blommor samt tårta att njuta av tillsammans med arbetskamraterna.

I slutet av året träffas alla uppmärksammade kandidater tillsammans med ett antal chefer för gemensam aktivitet, t.ex. besök på uppdrag, middag m.m.

Dessutom presenteras vinnarna på vårt intranät, här på medarbetarsidorna och i tidningen INsett.

Vinnarna utses en gång i kvartalet.

Nomineringsblanketten fylls i och mailas till Pernilla Ericson.

Om du inte har möjlighet att skriva ut blanketten och maila den, be din chef om hjälp.

Du kan även kontakta HR på telefon 08-5788 4000. Be växeln koppla dig till Pernilla Ericson.

RUTINBESKRIVNING KVARTALETS SODEXOSTJÄRNA

Nominering
Samtliga anställda vid Sodexo AB kan nominera annan medarbetare eller helt team till utmärkelsen i syfte att stärka våra grundvärderingar – serviceanda, laganda och utveckling. Se exempel på beteende som stöder våra grundvärderingar i dokumentet:

Den som nominerar skriver ner varför just den personen eller teamet bör nomineras på den blankett som finns på Intranätet, eller som kan erhållas från närmaste chef. Ansökan mailas/skickas till anvisad mailadress/postadress.

Syfte med utmärkelsen

 • Att belöna medarbetare som stöder våra grundvärderingar; serviceanda, laganda och utveckling.
 • Att identifiera och lyfta fram bra idéer och goda exempel i företaget.
 • Att uppmuntra aktiviteter som gagnar både den anställde, arbetsgruppen och företaget.

För utmärkelsen gäller:

 • Att Sodexos policies, riktlinjer och myndigheters krav efterlevs.
 • Att samtliga medarbetare ska känna till att vi har denna ”utmärkelse”, hur nomineringsprocessen går till, samt vilka kriterier som gäller.

”Jury”
En ”jury” bestående av HR ledningen (HRL) utser den ”bästa” nomineringen som inkommit för perioden. Utmärkelserna delas ut 4 ggr/år, i januari, april, juli och oktober och presenteras i personaltidningen INsett.

BETEENDEBESKRIVNING KVARTALETS SODEXOSTJÄRNA

Beskrivning av beteende kopplat till våra värderingar

Serviceanda innebär bl. a att:

 • göra rätt från början så att arbetet inte behöver göras om eller rättas till
 • vara pålitlig och hålla givna överenskommelser
 • uppträda på ett representativt och trevligt sätt
 • vara tjänstvillig och ha ett flexibelt tillvägagångssätt internt och externt
 • Ge service med omsorg och på ett personligt vis, samt ständigt sträva efter att förbättra livskvalitén hos våra kunder/ gäster/ brukare
 • inte låta arbetet stanna upp av någon orsak som du själv kan åtgärda
 • se varje situation som ett tillfälle till förbättring

Laganda innebär bl. a att:

 • arbeta aktivt tillsammans med andra för att nå uppsatta mål, samt för att skapa nytt, förnya och växa
 • dela med sig av kunskaper, erfarenheter och information
 • vara tolerant mot andra – vi är alla olika
 • säga din mening, stå för din sak utan att förringa eller såra andra personer i din omgivning
 • lyssna på och tala med kunder, arbetskamrater och arbetsgivare på ett trevligt sätt
 • uppmuntra arbetskamrater och inte bevaka egna revir
 • sätt kollegornas säkerhet framför allt annat

Utveckling innebär bl. a att:

 • komma med idéer och förslag till lösningar för att förbättra vår service, vårt företag och oss själva
 • ta initiativ till att delta i utvecklingsaktiviteter
 • söka efter utvecklingsmöjligheter och skapa värde
 • se alternativa lösningar, våga ifrågasätta och tänka annorlunda
 • vara ödmjuk i vårt arbetssätt, vara öppen för nyheter och nyfiken på att lära och testa nya saker