Nominera Kvartalets Sodexostjärna – en person eller helt team

Kvartalets Sodexostjärna” är utmärkelsen där samtliga medarbetare vid Sodexo AB kan nominera någon kollega, medarbetare, chef eller ett helt team. Personen/-erna som nomineras ska i sitt dagliga arbete eller i en extraordinär situation agerat i enlighet med våra värderingar och etiska principer.

Den som nominerar fyller i avsedd blankett och den bästa förslaget som har gagnat antingen arbetsgruppen eller företaget utses och vinnaren får ett diplom, blommor samt tårta att njuta av tillsammans med arbetskamraterna.

En gång om året träffas alla uppmärksammade kandidater tillsammans med ett antal chefer för gemensam aktivitet, t.ex. site visit, lunch mm. (Team som fått utmärkelsen under året sänder varsin utvald medarbetare som representerar hela gruppen.)

Dessutom presenteras vinnarna på intranätet, medarbetarsidorna och i tidningen INsett

Vinnarna utses en gång i kvartalet.

Nominering
Samtliga anställda vid Sodexo AB kan nominera annan medarbetare till utmärkelsen i syfte att stärka våra grundvärderingar – serviceanda, laganda och utveckling.
(Se exempel på beteende som stöder våra grundvärderingar i dokumentet ”Beteendebeskrivning”).

Den som nominerar skriver ner varför just den personen bör nomineras på den blankett som finns på Intranätet, eller som kan erhållas från närmaste chef. Ansökan mailas/skickas till anvisad mailadress/postadress.

Syfte med utmärkelsen

  • Att belöna medarbetare som stöder våra grundvärderingar; serviceanda, laganda och utveckling.
  • Att identifiera och lyfta fram bra idéer och goda exempel i företaget.
  • Att uppmuntra aktiviteter som gagnar både den anställde, arbetsgruppen och företaget.

För utmärkelsen gäller:

  • Att Sodexos policies, riktlinjer och myndigheters krav efterlevs.
  • Att samtliga medarbetare ska känna till att vi har denna ”utmärkelse”, hur nomineringsprocessen går till, samt vilka kriterier som gäller.

”Jury”
En ”jury” bestående av HR ledningen (HRL) utser den ”bästa” nomineringen som inkommit för perioden. Utmärkelserna delas ut 4 ggr/år, i januari, april, juli och oktober och presenteras i INsett.

Information utmärkelsen
Ansvarig HR-chef kontaktar den nominerade medarbetarens närmaste chef och informerar om utmärkelsen.

Överlämnande av utmärkelse
Närmaste chefens chef (farfar) överlämnar, tillsammans med HR-chef, diplom, blommor till medarbetaren under månaden efter det att nomineringen har skett, allra helst i samband med en fika (inkl. tårta) tillsammans med övriga arbetakamrater. I slutet av året träffas alla uppmärksammade kandidater tillsammans med ett antal chefer för gemensam aktivitet, t.ex. site visit, middag mm.
HR ansvarar för införskaffandet av blommor och tårta och framtagandet av diplom, samt arrangemang av den gemensamma aktiviteten.

Utmärkelse
Utmärkelsen består av ett diplom, blomma och tårta. I samband med att nomineringen har skett. I slutet av året träffas dessutom alla kandidater för gemensam aktivitet, t.ex. site visit, middag mm.
Utmärkelsen följs också upp med omnämnande internt på intranätet samt här på medarbetarsidorna. .

Erhållande av utmärkelse
Erhållande av utmärkelse kan endast gå till personer som är anställda vid Sodexo AB.

Uppföljning av aktivitet
Respektive HR-chef ansvarar för att följa upp att utmärkelsen lämnas vid lämpligt tillfälle. Vinnarna presenteras internt. HR avdelningen ansvarar för ”reportage” genom kontakt med kommunikationsavdelningen.

Finansiering
Kostnaden för utmärkelsen tas av HR-avdelningen.

Om du har några frågor, maila pernilla.ericson@sodexo.com.