Mångfaldsnätverket – anmäl dig senast 20 april till vårens träffar

Anmäl dig till Mångfaldsnätverket

För att anmäla dig som medlem i Mångfaldsnätverket, kontakta ulrika.jonasson@sodexo.com senast den 20 april 2018 om du vill bli kallad till kommande träffar*.

  • Stockholm den 21 maj klockan 14:00-17:00
  • Göteborg den 28 maj

*Under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler intresse

Mångfald och inkludering är sedan många år tillbaka en nyckelfråga för utveckling inom Sodexo. Mångfaldsnätverket fokuserar på alla våra fem prioriterade områden inom mångfald; kön, etnicitet, sexuell läggning, generationer och personer med funktionsnedsättning. Fokusområden 2018 är generationer samt etnicitet genom vårt Nyanländaprojekt.

Målen är att utveckla Sodexo Sveriges mångfaldsarbete och att verka för mångfald och inkludering inom företaget. Syftet är att stödja företagets mål för att skapa en inkluderande och framgångsrik företagskultur. Strategin för att lyckas är genom nätverksträffar, workshops och genom intern kommunikation.

Vill du vara med i Mångfaldsnätverket?
Mångfaldsnätverket omfattar två geografiska områden, Stockholm & Norr samt Syd & Väst. Nätverksträffar och aktiviteter arrangeras separat för de olika områdena. Som medlem förväntas det att du engagerar dig i mångfaldsfrågor, att du verkar för en inkluderande kultur i företaget samt att du kommer med förslag lokalt och centralt.

Alla medarbetare är välkomna att delta i nätverket och träffarna men du behöver först få godkännande från din chef att använda din arbetstid till detta. När du har anmält ditt intresse till nätverket kommer du att få separat inbjudan till de olika nätverksträffarna.

Tack för ditt engagemang – vi gör skillnad!

Speak Your Mind

*