Möt oss i Almedalen

Foto: Region Gotland

Sodexo är på plats under Almedalsveckan för att knyta kontakter och fortsätta diskutera på vilket sätt näringsliv, politiker och det offentliga kan samarbeta för ett mer hållbart samhälle.

På våra agendor finns frågor kring Sveriges tillväxt och kompetensförsörjning. Vi måste hitta samverkansformer för att skapa ett inkluderande arbetsliv.

Tröskeln in på arbetsmarknaden måste vara låg för att snabba upp och förbättra integrationen.

Med bra förutsättningar kan servicebranschen fortsätta vara ett växthus där människor med olika bakgrund, utbildning och erfarenhet kan utvecklas.

Vi ser fram emot diskussioner i både öppna och slutna sällskap. Tillsammans löser vi problem och skapar möjligheter.

Fullständigt program

Välkommen att kontakta oss om du vill träffas eller följ oss på Twitter:
@SodexoAB
@eva_kristensson
@AzitaShariati

Möten öppna för allmänheten

Working with Swedes – Är den svenska kulturen ett hinder eller en möjlighet för integration?
Vår kommunikationsdirektör Eva Kristensson delar med sig kring ledarskapets betydelse på en arbetsplats präglad av mångfald.

Måndagen den 2 juli kl 13:30-14:30
Hälsodalen lokal: Labbet, St Hans Café
Arrangör: Länsstyrelsen Dalarna, Högskolan Dalarna, Dalarna Science Park och AlmeDalarna

Lokala jobbspår – lösningen på företagens kompetensbehov och kortare väg till arbete för nyanlända?
Arbetsmarknaden är glödhet och kompetensförsörjningen är en utmaning för hela samhällsekonomin. Vår vd Azita Shariati är med för att diskutera om lokala jobbspår för nyanlända kan vara en lösning på företagens rekryteringsbehov.

Måndagen den 2 juli kl 13:00-15:00
Plats: Spectrum 5, möteslokal
Arrangör: Delegationen för unga och nyanlända till arbete

Nya affärsmodeller när energimarknaden ställer om – vad kan vi lära i tider av disruptiv omställning?
Nya företag har skapats där kundrelationen, digitalisering och hållbara tjänster ligger i centrum för de nya affärsmodellerna. På seminariet delar vi och andra branscher med sig av sina erfarenheter när det gäller nya innovativa och hållbara affärsmodeller på förändrade marknader.

Tisdagen den 3 juli kl 13:00 -14:00
Plats: Hästgatan 2
Arrangör: Swedgas

Övriga möten

Vi deltar också i ett antal möten som endast är öppna för inbjudna. Nedan är några av dem:

Almega
Servicebranschens potential som jobb- och integrationsmotor.

Alpha-CE
Vilka hinder ser vi i arbetet med att öppna upp våra arbetsplatser för nyanlända?

Kooperativa Förbundet
Jorden vi ärvde – middag om en hållbar livsstil

Skanska
Apropå #MeToo, Hur kan vi jobba proaktivt för att motverka en tystandskultur och verka för transparens och öppenhet i en inkluderande miljö?

Vinge
Lunchsamtal kring språkets betydelse för integration.

Speak Your Mind

*