Personaltidningen INsett

Personaltidningen INsett för våra medarbetare tas fram i digital form tre gånger om året. Målen med tidningen är att stärka våra gemensamma värderingar; serviceanda, laganda och utveckling och därmed stärka vi-känslan och stoltheten över att jobba i Sodexo. Det försöker vi göra genom reportage och medarbetarporträtt från vår verksamhet och genom att berätta om vad som händer i företaget.

Har du tips på innehåll?
Kontakta kommunikation.se@sodexo.com.

Får du inte tidningen?
Om du inte får tidningen hemskickad till dig, kontakta löneavdelningen och kontrollera med dem att dina adressuppgifter stämmer. Ring växeln så hjälper de dig: 08-5788 40 00.