Rapportering av oegentligheter ”Whistleblower”

”Whistleblower” är en kanal där du som medarbetare har möjlighet att informera ledningen i Sodexo Sverige om förekommande oegentligheter och bedrägerier.

Whistleblowerfunktionen kan användas vid misstankar eller vetskap om oegentligheter. Det kan handla om att någon får privat vinning av att utnyttja sin tjänsteställning, men även om grövre tjänstefel och grövre avvikelser mot Sodexos interna regler och riktlinjer.

Exempel på tillfällen då det är bra att använda Whistleblower :

  • Mottagande av mutor
  • Bedrägeri
  • Förfalskning
  • Betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen
  • Diskriminering och trakasserier
  • Brott mot Svensk lag
  • Stöld av Sodexos eller kunds egendom

Anonymitet
Rapporter om oegentligheter som framförs enligt denna instruktion skall så långt det går behandlas och hållas strängt konfidentiella. För att inte äventyra utredningen förväntas även mearbetaren att avhålla sig från att yppa att han/hon har anmält oegentligheterna, vad oegentligheterna handlar om och identiteten hos de inblandade.

Du kan rapportera på följande sätt:

  • Fyll i rapporteringsblanketten, skriv ut och skicka via post till någon av nedanstående kontaktpersoner
  • Ring direkt till någon av kontaktpersonerna
  • Skicka e-mail till någon av kontaktpersonerna

Rapporteringsblankett-Whistleblower

Postadress är:
Sodexo AB
Namn
Box 3072
169 03 Solna

Kontaktpersoner
HR-direktör Irene Adenborg
08-5788 5803
irene.adenborg@sodexo.com

Säkerhetschef/Risk & Compliance Auditor Anders Hansson
08-5788 5757
anders.hansson@sodexo.com

Risk & Compliance Auditor Carolina Bornudd
08-5788 3106
carolina.bornudd@sodexo.com

Det går även att kontakta det nordiska Risk & Complicance-teamet via e-post:
risk.compliance.nordics@sodexo.com