Sociala medier – riktlinjer för medarbetare

Att nätverka via sociala medier som Facebook, Twitter och LinkedIn är spännande kanaler för personlig och professionell kommunikation. Eftersom det som kommuniceras på Internet når ut globalt och lever kvar länge, behövs några grundläggande riktlinjer baserade på sunt förnuft som säkrar att rätten att fritt uttrycka oss som individer, inte påverkar Sodexos möjligheter att kommunicera tydliga, konsekventa och övergripande budskap.

Sodexos riktlinjer för medverkan inom sociala medier gäller alla medarbetare som använder sociala medier professionellt, men även medarbetare som använder sociala medier privat och tydligt identifierar sin koppling till Sodexo.

Kom ihåg att om du nämner Sodexo i sociala medier, kan det uppfattas som att du uttalar dig för Sodexos räkning.