Sodexo får toppoäng i RobecoSAMs “Sustainability Yearbook” för tionde året i rad


Utmärkelsen uppmärksammar företag som genom sitt CSR-arbete erhåller ”en stark position för att skapa långsiktigt värde för aktieägare”.

Sodexo, världsledande inom Quality of Life Services, befäster sin position som ett av världens mest hållbara företag i världen genom att erhålla Gold Class-placering i RobecoSAMs årliga ”Sustainability Yearbook 2017”. För tionde året i rad rankas Sodexo som toppföretaget i sin bransch för sitt utmärkta hållbarhetsarbete.

Det här erkännandet visar på Sodexos långsiktiga mission att bidra till ekonomisk, social och miljömässig utveckling i de samhällen, regioner och länder där företaget är verksamt. Sodexo är ett globalt företag som levererar lokal service i de 80 länder där koncernen är representerad. Engagemang i lokala samhällen är en viktig del av CSR-strategin.

Sodexo främjar till exempel lokal utveckling genom relationerna till lokala medarbetare, kunder och leverantörer genom att utveckla medarbetarskap och bidra till sina partners fortsatta ekonomiska utveckling.

Sodexo verkar särskilt i många länder över hela världen för att integrera små till medelstora verksamheter (SMEs) i sin inköpskedja. I år kommer koncernen återigen köpa in produkter och tjänster värda mer än 1 miljard dollar från SMEs. Detta för att stödja så många som 5 000 små verksamheter i 40 länder, varav 1 500 ägs och drivs av kvinnor.

Sodexo arbetar även nära med lokala myndigheter, kunder, NGOs och föreningar som bidrar till den lokala samhällsutvecklingen. Stop Hunger till exempel, är en internationell icke-vinstdrivande organisation som bildades 1996 av Sodexomedarbetare.

Sodexo stödjer nätverk med solidariska matbutiker och finansierar samhällsträdgårdar i Frankrike och Latinamerika, så att människor kan odla hälsosam mat till sina familjer. Dessa verksamheter hjälper även kvinnor, som representerar 43 % av jordbruksproduktionen och odlar 60-80 % av matresurserna som kommer från familjejordbruk i utvecklingsländer, att bli mer oberoende, bidra mer till hållbar utveckling och få mer inflytande.

Mer om RobeoSAMs Sustainability Yearbook
Varje år publicerar RobecoSAM, ett ledande kapitalförvaltningsföretag med fokus på hållbarhetsinvesteringar, ”The Sustainability Yearbook”, världens mest heltäckande publikation om hur företag presterar inom CSR. 2017 övervägdes rekordantalet mer än 3 400 företag att inkluderas i årsboken. Så många som 867 företag från 42 olika länder är med i årets bedömningar.

Se RobecoSAMs Sustainability Yearbook för mer information.

Speak Your Mind

*