Sodexo i Almedalen 2019

Sodexo är på plats under Almedalsveckan för att delta i olika seminarier och möten. På tisdagen arrangerar vi ett eget seminarium i samarbete med tidningen Chef.  På våra agendor finns seminarier kring bland annat: kompetensförsörjning, matsvinn, framtidens ledarskap, skolmat med mindre kött och hur vi ska få forskning att bli praktik.

Välkommen att kontakta oss om du vill träffas eller följ oss på Twitter:

@SodexoAB
@eva_kristensson
@AzitaShariati

Eva Kristensson, Brand & Communications Director Sodexo Nordics

 

 

 

 


Eva Kristensson, Brand & Communications Director Sodexo Nordics

En engagerad styrka av Sodexoiter placerar återigen Sodexo på Almedalen-kartan, en unik plats för demokrati där idéer delas och diskussioner förs mellan staten, politiken, företagen, medierna och civilsamhället med högt till tak.

FÖLJ OSS SOM ÄR PÅ PLATS VIA INLÄGG NEDAN.


Framtiden 2030 – om generation Z får bestämma

När: Måndagen den 1 juli kl 08:30-09:30
Plats: Teaterskeppet, fartyg
Arrangör: Kairos Future
I panelen: Emilia Pettersson, IOGT-NTO, Malcom Kyeyune, Jennie Gustafsson, SVEA och Eva Kristensson, Sodexo

Generation Z är den första digitala generationen, formade av det senaste decenniets geopolitiska röra och klimatfrågor. 2030 har de möjlighet att dominera såväl parlament som politiska agendor, i samhälle och näringsliv. Men kommer de göra det, och vilka frågor kommer de i så fall att driva?

Vad vill de prioritera, och hur kommer de själva att vilja leva sina liv? Kairos Future presenterade sin nya studie Generation Z och framtiden. På seminariet diskuterades några av slutsatserna från studien med fokus på hur generation Z kommer att omforma marknader, samhälle och politik.

Ökad ångest bland unga​
Kommer den psykiska ohälsan vara ett hinder för samhällsbyggarna? ​Hur hanterar samhället att det är ett växande problem?​

Moralens återkomst​
Innebär det här nya normer i samhället? Hur skulle de kunna se ut?​ Kommer generation Z vara mer begränsande, t.ex. när det kommer till sexualmoral och alkohol? Blir hälsa och sundhet obligatoriskt i ett sådant samhälle?​

Enade kvinnor – splittrade män​
Tidigare rörelser som haft kvinnor i ledande roller har varit sanitetsrörelsen (städa upp i städerna och bygg avlopp) och nykterhetsrörelsen (stoppa supandet). Blir det kvinnorna som städar upp på Internet/i atmosfären?​ Är det kvinnorna som tar lead på viktiga frågor och får ”uppfostra” männen? ​

Världen brinner​
Trots att mer än hälften av alla unga ser klimatförändringarna som det största framtidshotet är inte mer än 10 procent frekvent engagerade. Hur kan vi få fler engagerade?​ Vilka barriärer finns? Vad står i vägen för engagemang?​

Tekniken bygger framtiden​
Vad kommer vara den nya ”ingenjören”? Vilka kunskaper kommer krävas? Har vi de kunskaperna? Vad innebär det för det nya samhällsbyggandet? Vilket samhälle blir det?


Sodexo och generationerna

Generation Z: födda mellan 2000 – 2020 (mellan 0 – 18 år)

Kännetecken:

  • Uppvuxna i ett mediesamhälle med ständig tillgång till internet, mobiltelefoner och informationskällor i överflöd
  • Starkt präglade av globaliseringen – har en stark framtidstro
  • Vill ha balans i livet
  • Söker sig till företag med värderingar som de sympatiserar med
  • Vill att jobbet ska ha ett högre syfte
  • Att få ingå i ett bra team är viktigare än att bli chef
  • Lönen är inte det viktigaste
  • Vill utvecklas inom bolaget

Efter andra världskriget inträffade en kraftig ökning av barnafödandet i Sverige. Sammanlagt föddes cirka 1,2 miljoner människor från 1940-talet och fram till 1950-talet. I januari 2018 var 40,8 % av våra medarbetare 50 år och äldre.

Ett resultat av baby-boomen är att många människor har gått och kommer att gå i pension de närmaste åren. Pensionsavgångar kommer att innebära framtida kunskapsförluster om inte organisationer hittar ett sätt att tillvarata äldre medarbetares kunskap innan den lämnar organisationer.

Det gäller att på bästa sätt överföra äldre medarbetares kunskaper till yngre medarbetare. Det positiva är att forskning visar att det finns en stor önskan hos äldre medarbetare att dela sina kunskaper med yngre medarbetare innan de lämnar organisationen. Och det finns också studier som visar att yngre medarbetare väljer arbetsplatser där de kan lära sig av andra medarbetare.

Genom en lyckad strategi för att hantera den åldrande arbetskraften (engagemang, kunskapsöverföring och pensionsavgångar) kan företag behålla viktig kunskap samtidigt som de uttrycker en positiv bild av företaget som lockar unga talanger och kunder.

Här gäller det för företag som behöver rekrytera yngre medarbetare att anpassa sitt arbetsgivarvarumärke för att bli en attraktiv arbetsgivare. Till exempel – erbjuda utvecklingsmöjligheter, ge plats till innovation och uppskatta nya idéer, delta i initiativ för att förbättra samhället och världen…

Mentorskap – tillvägagångssätt för att stödja överföring av företagskunskaper från en anställd till en annan. Arbetsgivare rapporterar att detta tillvägagångssätt för successionshantering förbättrar produktiviteten hos nya eller mindre erfarna medarbetare, minskar sjukfrånvaro och ökar engagemanget på jobbet.

Att behålla den kunskapen genom mentorprogram (formell eller informell) är ett av de bästa sätten att behålla den kunskapen och erfarenheten inom företaget.

Det behöver inte alltid se ut sådär och det finns faktiskt ett nytt begrepp ”reversal mentoring” där yngre medarbetare är mentorer till äldre medarbetare.

Speak Your Mind

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.