Sodexos volontärprogram


Sedan Sodexo bildades, har vår mission varit att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla de som tar del av vår service; samt att bidra till den ekonomiska, sociala och miljömässiga utvecklingen i de samhällen, städer, regioner och länder där vi är verksamma.

För att ytterligare stärka och förbättra livskvaliteten i dessa samhällen uppmuntrar Sodexo också sina medarbetare att engagera sig i aktiviteter som gynnar samhället. Till exempel kämpar Sodexo sedan många år tillbaka mot hunger och undernäring genom Stop Hunger.

Vill du inspirera en ung person? Vill du stötta nyanlända flyktingar? Vill du få en äldre person att känna sig lite mindre ensam? Vill du bidra till samhället? Eller vill du bara göra någonting inspirerande och meningsfullt?

Ansök till volontärprogrammet nu!
På Sodexo får du en dag om året för att arbeta som volontär på betald arbetstid! Ansökningsblankett får du av din chef.

Varför är det viktigt?

Därför att samhället behöver din hjälp!

 • Drygt 33 250 personer lever i hemlöshet i Sverige
 • Drygt 384 672 personer (inklusive barn) lever i fattigdom i Sverige
 • Drygt 32 500 barn i Sverige har någon gång under året befunnit sig i samhällsvård
 • Drygt 100 000 måltider serveras till de utsatta varje år av Sveriges Stadsmissioner

Kriterier

 • Volontärarbetet måste göras inom ideella organisationer som riktar sig till samhället, miljön, djur eller människor.
 • Den ideella organisationen måste följa Sodexos värderingar och principerna för mänskliga rättigheter.
 • Engagemanget får inte vara för en personlig vinst, beröra närstående, ge betalt eller vara partipolitiskt eller fackligt arbete.
 • Volontärarbetet kommer inte att leda till övertid eller mertid.

Exempel på godkända organisationer: Sveriges Stadsmissioner, Mentor, Kompis Sverige, Röda Korset, Hela Människan, Verdandi, Öppen gemenskap, Ändrekontakt, WWF, Mattecentrum

Så här går det till

Vem är berättigad?
Alla tillsvidareanställda som har arbetat i minst ett år och som har en sysselsättningsgrad på minst 50 %. Anställda som är tjänstlediga eller av annan orsak frånvarande från arbetet under en längre tid är inte berättigade att delta i programmet.

Hur många dagar får man?
Sodexo erbjuder medarbetaren en volontärdag på arbetstid per år. Dagen kan även delas upp i två halvdagar.

Får jag betalt?
Volontärarbetet görs på betald arbetstid.

Hur ansöker jag?

 • Du samråder med din chef om volontärorganisationen och om lämplig dag för volontärarbetet.
 • Du fyller i ledighetsansökan för volontärarbete som måste lämnas in till närmaste chef minst en månad före den önskade tiden.
 • Chefen godkänner ledighetsansökan.
 • Om du måste ställa in volontärdagen meddelar du din närmaste chef och den organisation där volontärarbetet var tänkt att ske.
 • Chef har rätt att avslå ledighetsansökan om det föreligger särskilda skäl.

Volontärinsatser i grupp

Sodexo har ett samarbete med Stockholms Stadsmission och Stora Sköndal som tar emot volontärinsatser gruppvis då den administrativa bördan blir för stor att hantera enskilda individer. Kontakta din HR-avdelning för att ansluta dig till en större grupp och insats tillsammans på volontärdagen. Ta gärna hjälp av din HR-avdelning lokalt för att arrangera volontärinsatser i grupp, t.ex. för stadsmissionen på din ort, eller annan valfri lokal välgörenhetsorganisation.

Vad andra har sagt om upplevelsen

”Det här gör att jag känner stolthet för min arbetsgivare. Jag kan säga från hjärtat att jag varit med och jobbat med specifika projekt. Det ger trovärdighet när jag sedan är ute och träffar kunder och berättar om vår verksamhet”, medarbetare Skandia

”På så sätt kan också de som har ett tufft schema på fritiden hinna med att engagera sig”,  medarbetare Peab

”Jag hoppas alla tar vara på den här möjligheten. Det är en väldig förmån, och jag är stolt över att Skanska låter oss göra detta! ”, medarbetare Skanska

”Jag tror det är väldigt värdefullt och lärorikt för oss medarbetare att vara med. Jag tror man lär sig mycket av att arbeta som volontär. Det handlar inte bara om att “Skanska ska ut och hjälpa till”, utan också om att man får något med sig, en erfarenhet som gör att man växer” , medarbetare Skanska

”Självklart lär jag mig något av att ta ansvar i ett så stort evenemang. Det kan både jag och min arbetsgivare ha nytta av. Sedan tycker jag det är bra att SJ som arbetsgivare står upp för människors lika värde” , medarbetare SJ