Svenska Personuppgiftslagen (PUL) upphävs och ersätts av GDPR: Information till våra medarbetare om hantering av personuppgifter inom Sodexo

På Sodexo strävar vi efter att skydda våra medarbetares personliga integritet. Därför vill vi informera er om en viktig förändring kring hur vi kommer att hantera personuppgifter framöver.

Den 25 maj 2018, kommer den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) börja tillämpas och ersätter då den svenska personuppgiftslagen. Mycket kommer att vara sig likt, men kraven på hur vi som företag informerar våra medarbetare om hur vi behandlar deras personuppgifter och deras rättigheter skärps.

Med anledning av detta har vi därför skapat en ny dataskyddspolicy . Den nya policyn innehåller information om hur vi använder och skyddar våra medarbetares personuppgifter, samt om deras rättigheter i samband med detta.

Läs mer om hur vi skyddar medarbetarnas integritet och behandlar personuppgifter i vår HR Dataskyddspolicy.

Speak Your Mind

*