Carin Eriksson: Vad betyder kvalitet för dig?

Vi ska certifiera Sodexo AB enligt standarden ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet. Då kan man undra lite vad ett ledningssystem är och vad är kvalitet. Har du funderat någon gång på vad kvalitet betyder för dig?

Det är många som har funderat på detta med kvalitet. Redan på romarnas tid hade man ett ord för det, Qualitas. Ordet dyker upp i skrifter av den romerska talaren, författaren och politikern Cicero (106 – 43 f.Kr). Qualitas är latin och betyder ”beskaffenhet”. I lite mer modernare sammanhang har det varit ett antal lärde män (kanske någon kvinna också!) som försökt sig på en förklaring av vad vi menar med kvalitet.

Kvalitet kan sägas stå för att något:

  • är lämpligt för sitt syfte (Juran 1951)
  • uppfyller satta krav (Crosby 19997)
  • har förmågan att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar (Bergman & Klevsjö 1990)

Namnen inom parenteserna är några av de ”kvalitetsgurus” som har varit verksamma inom kvalitetsområdet det senaste århundradet. På den tiden tänkte man mycket på kvalitet för en produkt men det går enkelt att översätta till en tjänst.

När man pratar om kvalitet finns det några olika begrepp som jag vill förklara lite:

  • Kvalitetskontroll – det är kontroll av kvaliteten efter att något redan är gjort
  • Kvalitetsstyrning – det är att hålla koll på kvaliteten under tiden som man gör något
  • Kvalitetssäkring – det är att skapa förutsättningar att göra på rätt sätt innan man sätter igång
  • Kvalitetsutveckling – det är att förbättra förutsättningarna innan, under och efter att man gör något

Att säkra upp och utveckla tycker jag låter som något att ta fasta på och då kommer man osökt in på detta med ledningssystem för kvalitet – ISO 9001. Kan man då förklara ledningssystem på ett enkelt sätt? Så här ser jag det!

Tänk dig att alla vi medarbetare inom Sodexo är en orkester. Vi spelar lite olika instrument men vi spelar tillsammans. Ledningsgruppen håller i taktpinnen och dirigerar utifrån vision, strategier och mål. Det vi alla spelar efter är noterna, d.v.s. vårt ledningssystem.

Att ha ett ledningssystem (nothäfte) med ISO 9001 som modell är ett bra sätt att säkerställa att hela orkestern spelar efter samma arrangemang. Kvalitetssystemet garanterar inte att det blir ett perfekt framträdande men det säkerställer att det finns en grund att stå på som gör ett gott framträdande möjligt.

För mig betyder kvalitet att leverera rätt (utifrån förväntningar och behov) i alla led, interna och externa, uppåt och nedåt. För tänk på, man har alltid en kund till det man levererar, sina arbetskamrater på jobbet, beställaren av jobbet/tjänsten och längst ut i kedjan de som ser resultatet av vårt jobb, ja till och med kan man applicera kvalitet på leveransen till sina nära och kära, medmänniskor i omvärlden, de fyrfota vännerna etc.

Vad betyder kvalitet för dig?

Carin Eriksson, Kvalitets- och miljöledare

Speak Your Mind

*