Semi Sandberg: Vad innebär utveckling för dig?

Jag har alltid ställt höga krav på mig själv och min utveckling och en viktig del i min utveckling är att jag måste utmana mig själv, bevisa att jag klarar av att utföra olika delar. En annan viktig bidragande del i min utveckling är att Sodexo har valt ut mig som en deltagare i ett trainee program, avslutades 2005 om jag minns rätt!


Vad är det i mitt arbete som är utvecklande?
Allt! Mer eller mindre jag lär mig i princip något varje dag antingen något nytt eller utifrån ”backspegel” vad hände, vad kände jag, och vad lärde jag mig? Det ställs krav på mig att utveckla mig inom mitt arbetsområde t.ex. behövde jag lära mig hur brandlarmsanläggning fungerade och detta resulterade i en anläggningsutbildning.

Min arbetsdag kan börja med att kontakta SOS för att sätta fastighetens brandlarm i beredskap, stänga av brandlarmssektioner och testköra dieselmotor för sprinklersystemet inklusive dokumentation. Andra arbetsuppgifter under dagen är ett möte med Skanska för en ombyggnation som Sodexo kommer att ansvara för, ta fram kostnadsförslag för paketering och leverans av reklam produkter för Pfizer.

Praktiska arbetsuppgifter kan vara att hjälpa till med flytt av postfack, byta låskolvar, cateringbeställningar, ångtvätt av textilier och first line repair AV-teknik. Den fasta hållpunkten som jag försöker att hinna med är att finnas med i restaurangen under lunchen i kassan eller vid självtagningsstationerna, där har jag möjlighet att kommunicera och ibland lösa problem eller att ge information. Jag har självklart andra fasta punkter som drift/kundmöten för olika delar, personalmöten, avdelningsmöten och fasta månadsrutiner för ekonomi, rapportering m.m.

Mitt arbete är fantastiskt roligt och stimulerande och det bästa av allt är att det ser väldigt ljust ut med denna typ av arbete och arbetsuppgifter. Vilket innebär att jag kan fortsätta att utvecklas och få nya utmaningar inom Sodexo.

Jag har ett eget ansvar för utveckling och min chef har också ett ansvar för att jag får möjlighet och kan utvecklas. Denna planering görs tillsammans under ett utvecklingssamtal och fastställs i en utvecklingsplan.

Vad har du för planering och ansvar för din egen framtida utveckling inom Sodexo?
Hur tror du att Sodexo påverkas av din utveckling?

Semi Sandberg, Platschef

Speak Your Mind

*