Välkommen till Sodexo – en introduktion för nya medarbetare

Är du ny som medarbetare i Sodexo?
Du som medarbetare är viktig och betydelsefull, och det är viktigt att vi alla delar samma mål, vision och värderingar så att vi arbetar och strävar åt samma håll. Att känna till det företag och den organisation du arbetar i är en viktig fråga för att skapa trivsel, delaktighet och att se din egen roll i ett större sammanhang. Som medarbetare är du vårt ansikte utåt och vår viktigaste ambassadör för företaget och vår verksamhet.

Kontakta din chef för att få ta del av introduktionsutbildningen ”Välkommen till Sodexo”. Ni kan antingen göra det tillsammans i en grupp med din chef, eller så kan du genomföra utbildningen digitalt på egen hand med tillgång till dator och vårt nätverk.

Utbildningens syfte
Att lära känna företaget; våra värderingar, etiska principer och Sodexos historia.

Utbildningens mål

  • Att du får kunskap om Sodexo och känner att du kan berätta om vår verksamhet
  • Att du känner dig välkommen till Sodexo
  • Att du känner dig trygg och nöjd med att vara en del av Sodexo
  • Att du förstår vikten av att vara en god ambassadör för varumärket Sodexo

Målgrupp
Samtliga nyanställda medarbetare, oavsett befattning

Ur innehållet

  • Sodexos historia
  • Våra grundpelare (värderingar och etiska principer)
  • Att vara medarbetare inom Sodexo
  • Sodexos erbjudande
  • Sodexos servicetjänster och Service Management
  • Var du hittar information och nyheter om Sodexo

Som nyanställd ska du från din chef få introduktionsbroschyr för nya medarbetare.
I den finns all information som är bra att känna till som medarbetare i Sodexo.

Vill du som chef gå igenom introduktionsutbildningen med dina medarbetare?
Mer information och material finns på Sodexo_Net: HR CENTER/Välkomnande.