VD Azita Shariatis månadsbrev, september 2018

Bästa medarbetare,

Nu när vi är inne i september har vi stängt våra böcker för verksamhetsåret 2018. Det har varit ett år med fantastiska framgångar och en del utmaningar. Det som gör mig extra glad är att vi tillsammans har kunnat utveckla oss själva och våra affärer, bygga nya affärsrelationer samt stärka vår position på marknaden. Stort tack till var och en av er, vardagshjältarna som har gjort detta möjligt.

Många av oss arbetade intensivt under den gångna sommaren för att förbereda starten av nya uppdrag. Tillväxt är enormt viktigt för oss och ännu viktigare är att starta dessa uppdrag på ett proffsigt sätt från dag ett. Vi blir bättre för varje dag tack vare vår strävan efter ständiga för bättringar och gemensam målsättning.

Våra nyckelfaktorer för fortsatta framgångar i framtiden är samarbete, engagemang och beslutsamhet. Men vad innebär beslutsamhet? Det innebär att fokusera sin energi och göra stora ansträngningar för att lösa en uppgift. Man ska även hålla fast vid uppgiften tills den är avslutad.

Vi gör många, många bra saker men vi behöver bli ännu bättre och vassare i allt vi gör. Som jag nämnde tidigare är lönsamt tillväxt viktigt för oss. Tillväxt handlar självklart om nya affärer men även om att kunna behålla befintliga kunder. Jag ser 2019 som ett år där vi alla tillsammans siktar på att behålla minst 95 % av våra kunder, samt att vinna nya uppdrag. Jag vet att vi kan lyckas tillsammans.

Medarbetarundersökningen 2018
Som ni säkert redan har sett är resultaten på medarbetarundersökningen klara. Om du inte redan har haft det så kommer du att få en närmare och mer detaljerad beskrivning av resultaten när det presenteras av din chef. Du kommer samtidigt som ni tittar på och diskuterar resultaten vara delaktig i att bygga en handlingsplan för din arbetsgrupp. Jag vill uppmana dig att delta i arbetet med att definiera och skapa den arbetsmiljö och det team, som du själv vill vara en del av. Baserat på resultaten kommer vi att göra handlingsplaner på alla nivåer, både i regionen, per segment och lokalt på våra arbetsplatser.

Gör gott på arbetstid genom Sodexos volontärprogram
Jag är stolt över att kunna informera om att vi i dagarna har lanserat ett volontärprogram för alla
medarbetare. Det innebär att du på Sodexo får en dag om året för att arbeta som volontär på betald arbetstid. Med Sodexos volontärprogram kan du som enskild individ göra en insats för din egen valda organisation, givet att den följer vissa kriterier. Du kan läsa mer om hur detta går till på Sodexo_Net och på våra externa medarbetarsidor, sodexomedarbetare.se. Eller fråga din närmaste chef efter mer information. Ta chansen att göra skillnad!

Missa inte att nominera till Have A Safe Day Awards 2018
Känner du till några hjältar inom hälsa & säkerhet? För tredje året i rad vill vi fira och uppmärksamma medarbetare som har tagit nollvisionen för olyckor till sig och visar vägen framåt när det gäller att göra Sodexo till en av de säkraste och mest hälsosamma arbetsplatserna. Vi är alla omgivna av hjältar, medarbetare som bryr sig om hur deras kollegor, kunder och konsumenter har det i förhållande till arbetsmiljö och säkerhet. Läs mer och nominera senast den 1 oktober via Sodexo_Net eller ta hjälp av din chef att nominera.

Vi gör stora framsteg tack vare vårt gemensamma engagemang och modet att våga vara ledande framåt. Jag ser effekterna på global, regional och alla nivåer inom vår verksamhet. Den inställningen till samarbete är avgörande för att driva våra framgångar nu och i framtiden. Tack för dina insatser varje dag och tack för ditt engagemang.

Slutligen vill jag be dig att försöka delta i livesändningen från Sodexos Senior Leadership Meeting i Berlin den 2 oktober som är öppen för samtliga medarbetare. Jag vill uppmuntra dig som chef att om möjligt samla ditt team och följa sändningen tillsammans. Fokus för innehållet ligger på tillväxt. Vi hörs och syns digitalt!

Med vänliga hälsningar

Azita Shariati
President Nordics
CEO Nordic Healthcare
Country President Sweden

Speak Your Mind

*