VD Azita Shariatis månadsbrev till medarbetare, oktober 2016

Jag är ganska nyss hemkommen efter en innehållsrik vecka i Paris. Den 4 oktober hade jag förmånen att tillsammans med 200 andra toppchefer inom Sodexo få fira vårt 50-årsjubileum. Denna eftermiddag samlades mer än 500 kunder, samarbetspartners och kollegor för att fira 50 år av Sodexos framgångar och välkomna de kommande 50 åren.

Både vår nya styrelseordförande Sophie Bellon och vår grundare Pierre Bellon med resten av familjen var på plats. Det var väldigt känsloladdat när Sophie tackade sin far och Sodexos grundare för det fantastiska livsverk som han har skapat. Hela salen gjorde ovationer och det kändes stort. Vårt företag har på 50 år utvecklats från ett enmansbolag till världens nittonde största arbetsgivare, och det är tack vare våra grundläggande värderingar och alla medarbetares insatser.

Den 5-6 oktober hade vi möte med vår koncernchef, Michel Landel och resten av den globala ledningen. Det blev två mycket intensiva och innehållsrika dagar med fokus på förändring, samarbete och framtid. Vi diskuterade strategi 2025 en hel del och hur vi kan nå våra långsiktiga mål. Det är oerhört viktigt att vi alla vet vart vi ska och hur vi når våra mål samt vilken roll var och en av oss spelar i vår framtidsprocess.

Vi kommer här i Sverige tillsammans med resten av ledningen inom respektive segment och dimension titta på den globala strategikartan och fokusera på de aktiviteter som får oss fram till målen. För oss alla handlar det om att fokusera, prioritera och genomföra det vi föresatt oss under budgetåret 2017, vilka aktiviteter vi ska fokusera på under 2018 och så vidare. Det är viktigt att fokusera på leveransen och genomförandet av de valda och prioriterade aktiviteterna.

Hälsa & säkerhet framför allt
Vi vet alla, att när vi bestämmer oss för någonting och fokuserar, då blir det bra utfall av det. Ni är alla väl medvetna om att hälsa och säkerhet hör till vår största prioritering i bolaget. Vi har under de senaste två åren lyckats minska antalet arbetsolyckor i Sverige med 40 %. Det är väldigt positivt men långt ifrån bra. Vi har en nollvision och än så länge når vi inte dit. Ingen av oss ska känna sig nöjd. Vi vill att alla våra medarbetare ska komma hem oskadda till sina nära och kära.

Zero October är en global aktivitet med fokus på att uppmuntra och möjliggöra för alla att ha en säker och trygg månad. Det är en förlängning av kampanjen ”Have a safe day” där vår vision var att alla ska återvända hem varje dag, friska och med en känsla av välbefinnande. Nu bygger vi vidare på vårt säkerhetsbeteende i hela vår verksamhet. Vi vill skapa en skadefri miljö och minska risken för olyckor. Zero October fokuserar på att uppmuntra och möjliggöra för alla att ha en säker och trygg månad. Du som ledare kan läsa mer om aktiviteten på Sodexo_Net.

Jag hoppas att du tillsammans med dina kollegor verkligen kan göra en extra insats när det gäller säkerheten under oktober månad och minska riskerna för olyckor på din arbetsplats.


Azita Shariati, VD Sodexo AB

Speak Your Mind

*