VD Azita Shariatis månadsbrev till medarbetare, mars 2017

Nu är det vår och snart är det sommar. Detta var känslan när jag såg genom fönstret idag när jag vaknade. Tiden går fort när man har roligt, det har vi alla erfarenhet av. Jag fick verkligen en aha-upplevelse förra fredagen när jag skulle hem. Jag arbetade med ett material och sedan tänkte jag att jag fortsätter med det imorgon när jag kommer till kontoret och sedan kom jag på att imorgon är lördag och jag ska njuta av dagen tillsammans med familjen. Vi skulle förbereda oss inför firandet av iranska nyåret som var i måndags.

När jag kom på att det verkligen var fredag, reflekterade jag över veckan som hade gått. Det var en fantastisk, lärorik, spännande samt rolig vecka. Vi i Sverige hade förmånen att vara värd för ca 50 internationella kollegor från hela världen.

Bland gästerna fanns Sodexos styrelseordförande Sophie Bellon, 32 medlemmar ur det interna nätverket SWIFt (Sodexo Women’s International Forum for talent) vars uppgift är att stötta jämställdhetsarbetet och skapa en inkluderande kultur i olika länder där vi har verksamhet och samtliga ordföranden för kvinnliga nätverksgrupper inom Sodexo globalt. Dagarna var fyllda med information och erfarenhetsutbyte, best practices samt strategiarbete och målsättningar för de närmaste åren.

I samband med besöket ordnade vi även ett kundevent på temat jämställdhet och flexibilitet. Vi diskuterade morgondagens utmaningar och hur de påverkar framtidens affärer och arbetsplatser.

Sophie Bellon var en av talarna och hon presenterade resultaten från en intern undersökning som visade att jämställda ledningsgrupper presterar bättre på samtliga mätpunkter jämfört med de som är obalanserade.

Mångfalden är en framgångsfaktor och nödvändighet för framtidens affärer. Hon konstaterade att en förutsättning för att komma framåt är att sätta mål och mäta resultat. Det som mäts blir gjort. Vi även hade en mycket bra och kunnig panel som gav sin syn på frågan. Alla var eniga om att ”vi har pratat tillräckligt, nu är det är dags att komma förbi allt prat om jämställdhet.”

Vi undertecknade även FN:s kvinnostärkande principer, ”Women’s Empowerment Principles” denna kväll. Principerna syftar till att stärka kvinnor i deras roll på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Women’s Empowerment Principles består av sju vägledande punkter och du kan läsa mer om detta och aktiviteterna förra veckan på vår hemsida:

Jag önskar er en trevlig helg och vill gärna påminna er om vår absolut viktigaste prioritering: Hälsa och säkerhet. Glöm inte att samtliga olyckor går att förebygga och att vi har noll tolerans i bolaget mot olyckor på arbetsplatsen. Du och jag är ansvariga både för vår egen säkerhet och även våra kollegors och medarbetares säkerhet.

Azita Shariati
VD Sodexo AB

Speak Your Mind

*