VD Azitas månadsbrev till medarbetare, oktober 2015

Att Sodexo förknippas med mångfald och inkludering, det är en självklar och vanlig företeelse numera. Något som vi även uppmärksammas och vinner utmärkelser för. Och det är inte av en slump. Vårt företag handlar om mångfald och inkludering i alla led. Med en verksamhet som är helt beroende av sina medarbetare som utför service åt våra kunder, är mångfald och inkludering en förutsättning för våra framgångar.

Många av våra medarbetare har valt Sodexo som arbetsgivare tack vare våra värderingar, att vi är ett schysst bolag. Inte bara när det gäller vår inställning till mångfald, utan även när det gäller till exempel hållbarhet. Ett kvitto på vårt engagemang och fokus på hållbarhet har koncernen fått för elfte året i rad genom Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som återigen utsett Sodexo till världsledande i branschen.

Året som gått
Böckerna för budgetåret 2014-2015 är nu stängda och vi kan summera året som gått. Vi har levererat enligt uppsatta mål på många av våra mätetal men vi har en bit kvar på några av dem. Jag ser framtiden an i trygg förvissning om att vi tillsammans kommer att nå våra mål och öka tillväxten.

Nya organisationen mot nya mål
Men. Vår tillväxt kommer inte att hålla i sig om vi inte anpassar oss efter kraven i en ständigt föränderlig värld. Våra kunder ställs inför krav på utveckling med de bästa lösningarna och kräver därmed mer av sina leverantörer.

Vi måste utmärka oss genom att visa mervärde tack vare vår expertis och bevisa att vi har en större förmåga än andra leverantörer. Det ska vi göra genom att förändra oss själva, hur vi tänker och vårt sätt att arbeta på daglig basis. Sodexo har därför över hela världen organiserat verksamheten efter globala marknadssegment som stöds av Service Operations och tvärgående funktioner som HR, Finans samt Varumärke & Kommunikation.

Genom den nya organisationen kommer vi att lära känna våra konsumenter bättre så kan vi anpassa vår service efter deras behov. Genom partnerskap med våra kunder kan vi sälja och leverera mer kraftfullt än tidigare. Genom att skapa enklare sätt att arbeta effektivare kan vi bättre serva våra kunder.  Genom att fånga upp de bästa lösningarna inom hela Sodexo kan vi dra nytta av alla goda idéer. När vi uppnår detta kommer vi att bli erkända för att förbättra livskvalitet – Quality of Life – världen över.

Konsumenter kommer att uppleva livet som lättare och säkrare och vara mer nöjda – våra tjänster kommer därmed bli mer efterfrågade. Kunder kommer att söka sig till Sodexo för att vi levererar det mest kostnadseffektiva resultatet. Vi blir starkare och får möjligheter genom växande verksamhet – vilket även ger spännande karriärsmöjligheter för våra medarbetare. Och vi kommer bli kända för att ge tillbaka till våra samhällen och för att ge det bästa av Sodexo världen över.


Azita Shariati, VD Sodexo AB

Speak Your Mind

*