Vi uppmärksammar Internationella handikappdagen – möt kollegor på Hjälpmedelsservice

Jan Weigle

Jan Weigle

Enligt världshälsoorganisationens rapport från 2011 har 15 % av världsbefolkningen någon typ av funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning kan vara både synlig och osynlig. Vi kan drabbas av funktionsnedsättning när som helst i våra liv, den kan vara medfödd eller uppkommit under våra levnadsår, under studietiden eller under arbete.  85 % av funktionsnedsättning tillkommer under våra liv.

För Sodexo är mångfald i våra arbetsgrupper en tillgång som bidrar till innovation. Det bidrar till våra medarbetares engagemang och hjälper oss att ändra vår syn på andra.

För oss är det viktigt att skapa en arbetsmiljö som möjliggör för personer med funktionsnedsättning att bidra i arbetslivet – vi vill se förmågan istället för hindren.

Möt två av dina kollegor som jobbar på Hjälpmedelsservice i Hallonbergen utanför Stockholm:
Jan Weigle, Tekniker – intervju på vår hemsida >
Lena A Jansson, Distriktschef – intervju i Sodexos magasin Quality of Life Observer >

Speak Your Mind

*